Legekunst – til daginstitutioner!

LEGEKUNST – NU OGSÅ i ÅRHUS!

Anders Bo har siden 2021 arbejdet med projektet “LEGEKUNST” i daginstitutioner i Viborg og Ikast.
Legekunst er et kunstprojekt målrettet til daginstitutioner, vuggestuer og børnehaver. Det indebærer bl.a. at kunstner og pædagoger “følger børnenes spor” og at børnene inddrages på linje med de voksne.
Legekunst-forløbet er startet af organisationen “Kulturprinsen” Viborg (nu nationalt centrum for børnekultur) og  har kørt i 20 kommuner over hele Danmark fra 2019 – 2023.
Legekunst var understøttet af Nordeafonden med 20 millioner kroner.
Alle kunstarter var involveret og mange hundrede daginstitutioner var med i projektet. Legekunst har fået en fantastisk god evaluering med meget positive resultater for de involverede institutioner og pædagoger!

Resultaterne var forbløffende! 

Århus kommunes institutioner var IKKE med i projektet og derfor tilbyder jeg nu Legekunstforløb til Århus’ daginstitutioner; Børnehaver og vuggestuer.
Legekunst med musik er ikke bare sang, musik og spil men også inddragelse af alle kompetencer i DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER: Bevægelse, krop, sproglig udvikling, social og individuel udvikling for gruppen og det enkelte barn!
Udeliv, natur og science bliver også inddraget i inklusionen af børns evner til at eksperimentere, udforske og undersøge.

Oplev magiske stunder med jeres børn: 

I kommer til at opleve magiske situationer med jeres børn, som I knap nok kan forestille jer. F.eks. at mere stille børn pludselig dirigerer “orkestret” eller de mere vilde børn finder ro og  kan koncentrere sig. Til glæde for pædagoger, børn og forældre, der begejstret følger med på sidelinjen!
Legekunst’ grundbegreber arbejder med LEG, DANNELSE, KUNST, KULTUR, ÆSTETISKE PROCESSER OG SAMSKABELSE, hvor pædagoger, børn og kunstner i processen bliver ligeværdige aktører!
AKTIONS-LÆRING – et andet vitalt element i Legekunst –
I vil lære at arbejde på en mere legende, frisættende og inkluderende måde i jeres pædagogiske proces.
Man kan betragte et Legekunst-forløb som en slags efteruddannelse, der giver ny inspiration og energi til arbejdet i daginstitutionen! Læs og lyt om aktionslæring HER

4 stikord omkring Legekunst til daginstitutioner:

  1. Kreativ udforskning
  2. 2. Sjov og glæde
  3. 3. Eksperimenterende tilgang
  4. 4. Personlig udvikling 

Hvordan kan Legekunst udvikle jeres kultur i daginstitutionen: 

  1. Kreativitet og mangfoldighed: Legekunst opmuntrer børn og pædagoger til at udtrykke sig kreativt, hvilket fremmer en kultur af mangfoldighed og individualitet.
  2. Selvudtryk og selvtillid: Ved at dyrke Legekunst skaber børn og pædagoger et rum for selvudtryk, hvilket kan styrke selvtillid og selvværd. 
  3. Kreativ problemløsning: Gennem Legekunst lærer børn og pædagoger at tænke kreativt og finde løsninger på udfordringer. 
  4. Samlet set kan Legekunst bidrage til at skabe en dynamisk, inkluderende og stimulerende kultur i daginstitutionen, der fremmer børns trivsel og udvikling! 
  5. I kommer til at se, høre og forstå jeres børn i institutionen på en helt ny måde! 

Legekunst til daginstitutioner er støttet af Børnekultur, Aarhus under ordningen: “HEL KUNSTNER – HALV PRIS”, således at 50 % af betalingen dækkes af Børnekultur Aarhus!  Læs om “Hel kunstner – halv pris”! Klik her: 

Jeg har, som musikpædagog ALDRIG oplevet en lignende udvikling, som den, jeg har gennemført i mine legekunst-projekter!
Alle – pædagoger og mig selv som kunstner – kommer ud på gyngende grund og får flyttet nogle grænser i forhold til hvad man TROEDE var muligt!
Og børnene: De ER bare klar!

Jeg kommer gerne ud til et personalemøde og fortæller om Legekunst!

Kontakt: Kontakt – Stomp & Salsa (stompogsalsa.dk)

Eller RING: 22 895140

Læs mere om LEGEKUNST her: www.legekunst.nu