Legekunst – til daginstitutioner!

LEGEKUNST – NU OGSÅ i ÅRHUS!

Anders Bo har siden 2021 arbejdet med projektet “LEGEKUNST” i daginstitutioner i Viborg og Ikast. Legekunst er et kunstprojekt målrettet til daginstitutioner, vuggestuer og børnehaver. Det indebærer bl.a. at kunstner og pædagoger “følger børnenes spor” og at børnene inddrages på linje med de voksne.
Resultaterne er forbløffende!
Legekunst med musik er ikke bare sang og spil men også inddragelse af alle kompetencer i DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER: Bevægelse, krop, sproglig udvikling, social og individuel udvikling for gruppen og det enkelte barn!
Udeliv, natur og science bliver også inddraget i inklusionen af børns evner til at eksperimentere, udforske og undersøge.
I kommer til at opleve magiske situationer med jeres børn, som I knap nok kan forestille jer. F.eks. at mere stille børn pludselig dirigerer “orkestret” eller de mere vilde børn finder ro og  kan koncentrere sig. Til glæde for pædagoger, børn og forældre, der begejstret følger med på sidelinjen!
Legekunst’ grundbegreber arbejder med LEG, DANNELSE, KUNST, KULTUR, ÆSTETISKE PROCESSER OG – ikke mindst SAMSKABELSE, hvor pædagoger, børn og kunstner i processen bliver ligeværdige aktører!
Gennem AKTIONS-LÆRING – et andet vitalt element i Legekunst –  vil I lære at arbejde på en mere legende, frisættende og inkluderende måde i jeres pædagogiske proces. Man kan betragte et Legekunst-forløb som en slags efteruddannelse, der giver ny inspiration og energi til arbejdet i daginstitutionen! Læs og lyt om aktionslæring HER
De institutioner, der allerede HAR en god musikkultur vil blive løftet yderligere og opdage nye aspekter i arbejdet, der også kan bruges i mange andre sammenhænge i institutionen, kulturelt og strukturelt!
De institutioner, der kæmper for at få en bedre musik- og musisk kultur vil få et kæmpe løft i forhold til udviklingen af jeres institutions kultur!
Jeg har, som musikpædagog ALDRIG oplevet en lignende udvikling, som den, jeg har gennemført i mine legekunst-projekter!
Alle – pædagoger og mig selv som kunstner – kommer ud på gyngende grund og får flyttet nogle grænser i forhold til hvad man TROEDE var muligt!
Og børnene: De ER bare klar!
Legekunstprojektet har kørt siden 2019 i 20 kommuner i Danmark og slutter her i foråret, 2023. Men Anders Bo tilbyder nu LEGEKUNST-FORLØB til daginstitutioner i Århus – til vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner i Århus-området.
Jeg kommer gerne ud til et personalemøde og fortæller om Legekunst!
Kontakt: Kontakt – Stomp & Salsa (stompogsalsa.dk)
Eller RING: 22 895140
Læs mere om LEGEKUNST her: www.legekunst.nu